3de graad

In de derde graad (= 5de en 6de leerjaar) krijgen de richtingen een duidelijker profiel; er zitten grotere verschillen in de lessenroosters. Het is daarom van groot belang op basis van eigen capaciteiten en belangstelling een positieve keuze te maken voor de ene of andere richting. De leerlingen worden gestimuleerd in zelfstudie.

Momenteel staan hier de uren zoals ze dit schooljaar 2022-2023 nog geldig zijn. Op dit moment zijn de definitieve lessentabellen voor de derde graad nog niet bekend. Wij wachten hier op informatie vanuit onze koepelvereniging, en publiceren deze vanaf het moment dat deze beschikbaar zijn.

3de graad E

Latijn-moderne talen (ASO)

Vak 5de jaar 6de jaar
Moderne talen
Nederlands 4 4
Frans 4 4
Engels 3 3
Duits 2 2
Klassieke talen
Latijn 4 4
Wetenschappen
Wiskunde 3 3
Natuurwetenschappen 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Algemene vorming
Geschiedenis 2 2
Godsdienst 2 2
Sport 2 2
Seminarie-uren
Esthetica 1 1
Project ondernemen 1
Actua vreemde talen 1
Vrijekeuze-uur 1 1

Wetenschappen-wiskunde 6 uur (ASO)

Vak 5de jaar 6de jaar
Moderne talen
Nederlands 4 4
Frans 3 3
Engels 2 2
Wetenschappen
Wiskunde 6 6
Biologie 2 2
Aardrijkskunde 1 2
Chemie 2 1+1 (S)
Fysica 2 2+1 (S)
Algemene vorming
Geschiedenis 2 2
Godsdienst 2 2
Sport 2 2
Seminarie-uren
Esthetica 1 1
Project ondernemen 1
Duits 1
Vrijekeuze-uur 1 1

 (S) = seminarie-uur in de vrije ruimte

Wetenschappen-wiskunde 8 uur (ASO)

Vak 5de jaar 6de jaar
Moderne talen
Nederlands 4 4
Frans 3 3
Engels 2 2
Wetenschappen
Wiskunde 6+2 (S) 6+2 (S)
Biologie 2 2
Aardrijkskunde 1 2
Chemie 2 1
Fysica 2 2
Algemene vorming
Geschiedenis 2 2
Godsdienst 2 2
Sport
Seminarie-uren
Esthetica
Vrijekeuze-uur

(S) = seminarie-uur in de vrije ruimte

Economie-wiskunde (ASO)

Vak 5de jaar 6de jaar
Moderne talen
Nederlands 4 4
Frans 3 3
Engels 2 2
Bedrijfswetenschappen
Economie 4 4
Wetenschappen
Wiskunde 6 6
Biologie 1 2
Aardrijkskunde 1 1
Chemie 1 1
Fysica 1 1
Algemene vorming
Geschiedenis 2 2
Godsdienst 2 2
Sport 2 2
Seminarie-uren
Esthetica 1 1
Duits 1 1
Vrijekeuze-uur 1 1

Moderne talen-wetenschappen (ASO)

Vak 5de jaar 6de jaar
Moderne talen
Nederlands 4 4
Frans 4 4
Engels 3 3
Duits 2 2
Wetenschappen
Wiskunde 4 4
Biologie 2 2
Aardrijkskunde 1 2
Chemie 2 1
Fysica 2 2
Algemene vorming
Geschiedenis 2 2
Godsdienst 2 2
Sport 2 2
Seminarie-uren
Esthetica 1 1
Vrijekeuze-uur 1 1

Humane wetenschappen (ASO)

Vak 5de jaar 6de jaar
Moderne talen
Nederlands 4 4
Frans 3 3
Engels 2 2
Humane wetenschappen
Cultuurwetenschappen 3 3+1 (S)
Gedragswetenschappen 3+1 (S) 3
Wetenschappen
Wiskunde 3 3
Natuurwetenschappen 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Algemene vorming
Geschiedenis 2 2
Godsdienst 2 2
Sport 2 2
Seminarie-uren
Esthetica 1 1
Project ondernemen 1
Actua vreemde talen 1
Vrijekeuze-uur 1 1
Duits 1 1

 (S) = seminarie-uur in de vrije ruimte

Economie-moderne talen (ASO)

Vak 5de jaar 6de jaar
Moderne talen
Nederlands 4 4
Frans 4 4
Engels 3 3
Duits 2 2
Bedrijfswetenschappen
Economie 4 4
Wetenschappen
Wiskunde 3 3
Aardrijkskunde 1 1
Natuurwetenschappen 2 2
Algemene vorming
Geschiedenis 2 2
Godsdienst 2 2
Sport 2 2
Seminarie-uren
Esthetica 1 1
ICT-boekhouden 1
Vrijekeuze-uur 1 1
Actua vreemde talen 1

Bedrijfswetenschappen (TSO)

Vak 5de jaar 6de jaar
Moderne talen
Nederlands 4 4
Frans 4 4
Engels 3 3
Duits 2 2
Bedrijfswetenschappen
Toegepaste economie 9 9
Wetenschappen
Wiskunde 3 3
Aardrijkskunde 1 1
Natuurwetenschappen 1 1
Algemene vorming
Geschiedenis 1 1
Godsdienst 2 2
Sport 2 2
3de graad F

Informaticabeheer (TSO)

Vak 5de jaar 6de jaar
Moderne talen
Nederlands 3 3
Frans 3 3
Engels 3 3
Bedrijfswetenschappen
Project ondernemen 2 2
Technologie
Toegepaste informatica 11 11
Wetenschappen
Wiskunde 3 3
Aardrijkskunde 1 1
Natuurwetenschappen 1 1
Algemene vorming
Geschiedenis 1 1
Godsdienst 2 2
Sport 2 2